Emma Beatrez, “Toyota Matrix” [DETAIL] (2022) oil on convas, 60″x40″